Peter Laugesen

Om dette arrangement

Tid
15:00 - 16:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Tickets
Litteratur

Dan Turèll Medaljen

19.03.18
Prisoverrækkelse på Vangede Bibliotek.

Hvert år på Dan Turèlls fødselsdag uddeler Dan Turèll Selskabet en medalje til en person, der i sit kunstneriske virker korresponderer med Dan Turèlls værk og ånd. I år går Dan Turèlls Medalje til en af de største nulevende danske digtere, Peter Laugesen, der oven i købet var Dan Turèlls sjæleven. Om Peter Laugesen udtaler Dan Turèll Selskabet bl.a.:

Årets modtager af Dan Turèll Medaljen mødte Dan Turèll allerede i 1965. Deres indbyrdes forhold var meget nært, og de kommunikerede i form af en fortsat skrift lige til Dan Turèlls død i 1993. Vi taler om en digter, der ved siden af Dan Turèll har stået som repræsentant for, hvad vi med en vis ret kunne kalde beatdigtning i Danmark, og siden Dan Turèlls død den ypperligste af beatdigtere og inderste udforskere af liv og død på sprogets vilkår, Peter Laugesen.

Prisoverrækkelsen er arrangeret i samarbejde med Dan Turèll Selskabet.

Foto: Simon Knudsen.