Børnebibliotekerne som Børnekulturhuse

I august 2013 blev projekt Børnebibliotekerne som Børnekulturhuse sat i gang.

Baggrund
Det overordnede formål er at børn i Gentofte skal tilbydes en rig og mangfoldigt børnekultur. Børn skal i mødet med kunst og kultur have mulighed for at udfolde og udvikle sig – hver for sig og sammen med andre børn og voksne.
Gentofte bibliotekerne skal således udvikle sig til at fungere som kulturhuse for børn og deres voksne.
Børnekulturhuse med bøger og andre materialer.

Målgrupper
Børn med deres familier
Barnets første møde med kunst og kultur har stor betydning. Rammerne for dette møde skabes i familien. Holdninger og værdier i forhold til kunst og kultur overføres til barnet fra forældre, søskende og bedsteforældre. Derfor arbejder Børnebibliotekerne for at skabe en bred vifte af kulturelle tilbud til børn og deres familier.
Børn på egen hånd
Efterhånden som børn bliver større og mere selvhjulpne kan de i højere grad besøge kulturhusene på egen hånd. Det er vigtigt, at tilbud og faciliteter er relevante og attraktive for denne del af målgruppen, samt at der arbejdes med at give de større børn et stærkt tilhørsforhold.
Børn ifølge med dagtilbud eller skole
Samarbejdet med dagtilbud og skoler udvikles løbende både med henblik på konkrete kulturelle og biblioteksfaglige tilbud i regi børnekulturhusene og i forhold til et mere integreret samarbejde, hvor Kultur og Bibliotek indgår i relevante tværgående samarbejder og indsatser. Eksempelvis i forhold til læsning, sproglig udvikling og udstillingsaktiviteter.

Eksempler på initiativer
Barndommens gade
Ulvetimen
Klub Kapow
Animationsværksted
Papirsnedkeriet
Genreforløb
Fang Fortællingen
Game zone
Endelig fredag!
Nyhedsbrev for børnefamilier
Facebooksiden Børnekultur i Gentofte

Yderligere information
Projektleder Maria Bruun
Telefon: 3998 5846
E-mail: marb@gentofte.dk