Ugeskrift for retsvæsen

Ugeskrift for Retsvæsen – UfR

Adgang
Adgang hjemmefra
Biblioteket tilbyder ikke længere online adgang til UfR. Enkelte artikler kan i stedet bestilles via Digital Artikelservice.

På Karnov Groups hjemmeside https://pro.karnovgroup.dk/journals/ufr er det muligt at søge i indholdet på UfR.
Find her artiklens titel og eventuelt nummer, f.eks. U2017B.448/1.

Artiklerne kan herefter bestilles via bibliotek.dk(under fanen artikler) og vil komme til afhentning som en printet kopi.

Se mere om Digital Artikelservice og bestilling af artikler her: