Newsgerrige børn

Forskning viser, at 40 procent af børn, der har set nyheder på DRs Ultra Nyt, er nysgerrige efter at vide mere. Her har bibliotekerne en oplagt mulighed for og anledning til at styrke børns læselyst i forskellige medier - særligt i forhold til faglitteratur.

Hvorfor afholde debat på biblioteket?
Aviser skrevet til børn, tv-nyheder til børn, medbestemmelse og selvbestemmelse. Børnemedierne har taget konsekvensen af, at børn ikke bor i en beskyttet boble, men at de fanger nyhedsstrømme og både vil, kan og skal agere blandt aktuelle samfundsdagsordener. Det giver bibliotekerne nye muligheder for at fange børnenes nysgerrighed, fremme videbegærligheden og skabe gode vaner for diskussion og meningsudveksling. Debatten på Biblioteket er demokrati og oplysning i ét: Et emne eller tema undersøges, diskuteres og belyses fra mange vinkler – og meningsdannelsen udvikler sig undervejs. Formålet hænger nøje sammen med bibliotekernes, nemlig at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet gennem kvalitet, alsidighed og særligt aktualitet, dog på andre måder end blot at stille til rådighed.

Baggrund
Baggrunden for projektet ligger delvist i en rapport fra DR Medieforskning fra 2013, der viste at godt halvdelen af de børn, der ser DRs nyhedsudsendelse for børn - Ultra Nyt – er nysgerrige efter at vide mere. Det satte gang i projektet Newsgerrige børn på Gentofte Bibliotekerne, som fik støtte fra Kulturstyrelsen. Projektet var formuleret som et samarbejde mellem børnebibliotekerne og DRs Ultra Nyt, med det klare formål at sætte fokus på børns læselyst og på formidling af nyheder i børnehøjde.

Et boost af nysgerrigheden
På Gentofte Bibliotekerne handlede det konkret om at undersøge, hvordan bibliotekerne kunne booste og udfordre børns nygerrighed - særligt i forhold til faglitteratur. Målet var at udvikle et solidt koncept, der kobler aktualitet og læselyst, forankret i det fysiske børnebibliotek. Børn har været inddraget som medskabere gennem projektet. Konceptet for debatter, som du kan læse om her, er et konkret afkast. Konceptet er dynamisk og kan tilpasses den virkelighed, som I har på jeres bibliotek. Når debatten introduceres i børnebiblioteket er det, fordi vi gerne vil understøtte og udvikle elevernes evne til at drøfte, diskutere og tage stilling til samfundsaktuelle emner og problemstillinger.

Læs om aktuelle debatter som skoletilbud for mellemtrin på Gentofte Bibliotekerne >

Kommende debatter:

  • Stop vold mod børn (nov. 16)
  • Skolevalg 2017 (jan. 17)

Afholdte debatter:

  • Folkemøde
  • Skolevalg 2015
  • Ensomhed
  • Børnekonventionen 25 år
  • Grundloven
  • Folketingsvalg
  • Danmarkskanon

Drejebog til biblioteker

Debatten er demokrati og oplysning i ét: Et emne eller tema undersøges, diskuteres og belyses fra mange vinkler – og meningsdannelsen udvikler sig undervejs.
Gentofte Bibliotekerne har udarbejdet en drejebog til, hvordan andre folkebiblioteker kan skabe aktuelle debatter for og med børn.

Her finder I inspiration til, hvordan I kan tilrettelægge en debat, og vi deler nogle greb og metoder, I kan bruge både i planlægnings- og afviklingsfasen.

Hæftet er udarbejdet i samarbejde med undervisningskonsulent Aslak Gottlieb.

Download hæftet som pdf nederst på denne side. 

God fornøjelse!

Yderligere information
Projektleder Maria Bruun
Telefon: 3998 5846
E-mail: marb@gentofte.dk