Guidet fælleslæsning

Kom til oplæsning og litteratursnak på biblioteket.

Litteraturformidler Christine Fur Fischer, der er uddannet læseguide hos Læseforeningen, gennemfører i denne læseklub guidede fælleslæsninger. I læsegruppen skal man ikke forberede sig, man møder bare op på biblioteket. Her udleveres to tekster, typisk en novelle og et digt udvalgt af læseguiden, som læser teksterne op afbrudt af pauser, hvor teksten diskuteres i gruppen. Når vi taler om teksten, er der ikke noget rigtigt eller forkert; alt, som har rod i teksten, kan være værdifuldt for læsningen.

Guidet Fælleslæsning er en metode udviklet af The Reader Organisation i England, som siden 2002 har startet et stort antal læsegrupper og været med til at give mennesker, der ikke er typiske læsere, et forhold til litteraturen.
Tilmelding inden den 16. september til Christine Fur Fischer på cffi@gentofte.dk

Mødedatoer: Tirsdag den 29/10 og 26/11 kl. 15.00-16.30

Sted: Gentofte Hovedbibliotek, mødelokale 4

Materialer