Guidet fælleslæsning

Kom til oplæsning og litteratursnak på biblioteket.

Litteraturformidler Christine Fur Fischer er uddannet læseguide hos The Reader Organisations søsterorganisation Læseforeningen og gennemfører i denne læseklub guidede fælleslæsninger. I læsegruppen skal man ikke forberede sig, man møder bare op til den fælles læsning. Her udleveres to tekster, typisk en novelle og et digt udvalgt af læseguiden, som læser teksterne op afbrudt af pauser, hvor teksten
diskuteres i gruppen. Når vi taler om teksten, er der ikke noget rigtigt eller forkert; alt, som har rod i teksten, kan være værdifuldt for læsningen.

Tilmelding inden den 1. september til Christine Fur Fischer på cffi@gentofte.dk

Mødedatoer: 25/9, 30/10, 27/11, 18/12, 29/1, 26/2, 26/3, 30/4 og 28/5

Tid og sted: kl. 17:00-18:30 på Gentofte Hovedbibliotek.


Guidet fælleslæsning er en metode udviklet af The Reader Organisation i England, som siden 2002 har startet et stort antal læsegrupper op og været med til også at give mennesker, der ikke er typiske læsere, et forhold til litteraturen.