Læseklub 7: Ene og alene (ER AFVIKLET)

Alle pladser er optaget.

Bogforside Mit år med ro og hvile

Nogen lever ufrivilligt et ensomt liv, mens andre frivilligt opsøger den tilbagetrukne tilværelse. I takt med corona-pandemiens udvikling fulgte en kollektiv oplevelse af isolation og ensomhed. Mange forfattere har gennem tiden beskæftiget sig med ensomhed og isolation som litterært tema, og deres bøger udfolder vidt forskellige udlægninger af emnet. Ensomhed bliver tolket både negativt og positivt i litteraturen, men fremstår mest af alt som et genkendeligt og menneskeligt livsvilkår. 

Hvor og hvornår

Denne læseklub er afviklet og lukket for nye tilmeldinger.


Tilbage til oversigten over læseklubber.

Materialer