Biblioteket anbefaler 'Døgnkioskmennesket' af Sayaka Murata

"Romanen er en lille, stramt komponeret og charmerende skrevet historie med tankevækkende observationer undervejs." Læs anmeldelse af den prisvindende japanske forfatters roman om et socialt udfordret menneske, der forsøger at finde sin plads i et højperformativt samfund.

Som barn oplever Keiko Furukura, at hun er anderledes end andre børn og ikke lever op til sin families og omgivelsers forventninger til, hvordan hun bør være og opføre sig. Hun chokerer i nogle episoder med sin mangel på situationsfornemmelse og manglende indlevelse i andre menneskers følelser. Men selv om hun ikke altid forstår sine omgivelser, vil hun ikke gøre sine forældre og søster kede af det, og hun lærer derfor sig selv ikke at sige noget eller tage initiativ på egen hånd.

På den måde klarer hun sig igennem skolen uden yderligere problemer, og da hun netop er begyndt på universitetet, får hun job i en nyåbnet døgnkiosk. Medarbejderne følger en manual for deres betjening af kunder og det øvrige arbejde i døgnkiosken, og det er en stor lettelse for Keiko med faste, definerede regler og rutiner. For første gang oplever hun, at hun passer ind og gør, hvad der forventes af hende.

Det bliver starten på en ny identitet for Keiko og et liv, hvor hun kan deltage på lige fod med andre og endda mestre opgaverne til perfektion. Men hvad der er socialt acceptabelt som 18-årig er det ikke nødvendigvis som 36-årig, og efter at Keiko har arbejdet halvdelen af sit liv i døgnkiosken, begynder den lille omgangskreds, hun har opbygget, at undre sig over, at hun hverken har et rigtigt job eller er gift.

Den prisvindende japanske forfatter Sayaka Murata undersøger i sin internationale gennembrudsroman Døgnkioskmennesket, der udkom på dansk i foråret 2019, hvordan et socialt udfordret menneske forsøger at skabe sig en plads i et højperformativt samfund, hvor roller og normer er temmelig smalt defineret, og der er ikke er forståelse for afvigere. Ved siden af at skrive har Murata gennem hele sin forfatterkarriere haft et deltidsjob i en døgnkiosk, og det er observationer herfra, hun har brugt som inspiration til romanen. Romanen er en lille, stramt komponeret og charmerende skrevet historie med tankevækkende observationer undervejs, som for eksempel denne passage:

”Mit nuværende ’jeg’ er hovedsageligt formet af de mennesker, der omgiver mig. Lige nu er jeg tredive procent fru Izumi, tredive procent Sugawara, tyve procent min bestyrer, og resten har jeg fra tidligere kollegaer som Sasaki, der holdt op for et halvt år siden, og Okasaki, der var vores daglige leder indtil for et år siden. Det er især min måde at tale på, der bliver smittet af dem omkring mig. Lige nu taler jeg som en blanding af Izumi og Sugawara. Og mon ikke det er sådan for de fleste?”.

Døgnkioskmennesket er oversat fra japansk af Mette Holm, som også oversætter eksempelvis Haruki Murakami.

Sayaka Murata er født i 1979 i Japan, og Døgnkioskmennesket er hendes tiende roman.

Af litteraturformidler Christine Fur Fischer, Gentofte Hovedbibliotek

Materialer