Judy Gammelgaard

Biblioteket anbefaler "Efter Freud" af Judy Gammelgaard

Judy Gammelgaards essaysamling er lysende enkel i al sin kompleksitet.

"Efter Freud - Erindringsforstyrrelser og andre normale mærkværdigheder" er lige så tilgængelig og underholdende, som den er udfordrende – og den lader sig læse på mange niveauer. Det er ikke for meget sagt, at den indretter sig efter læseren.

Bogens ni essays tegner et billede af den kritiske humanisme, der var karakteristisk for Freud. Hans begreber og antagelser blev til gennem mange års iagttagelser, erfaringer og idéer, og selvom de uundgåeligt bærer præg af den tid og den kultur, de udspringer af, viser de en revolutionerende indsigt i psyken, der er forud for sin tid.

Judy Gammelgaard har med sit vid, sin erfaring og sin skarpe formidlingspen tilført Freuds tanker sine egne eftertanker og kritiske kommentarer og har læst de udvalgte tekster ind i en nutidig forståelsesramme. Det er bemærkelsesværdigt, at Freud i sin tænkning om den menneskelige psyke ofte tog udgangspunkt i en beskeden, men signifikant detalje.

Det kunne være en af hverdagslivets upåfaldende fejlhandlinger eller en detalje i et kunstværk. Herfra afdækkede han psykens mange lag, dens komplekse struktur og betydningsskabende processer helt ud til grænsen for en mulig erkendelse. Her stødte undersøgelsen på det ukendte, et indre udland, der under ét blev kaldt det ubevidste.

Freud opdagede ikke det ubevidste, men han gjorde det til selve grundlaget for den psykoanalytiske teori - ikke som noget, der kan lokaliseres, men som noget, der vedvarende insisterer på at synliggøre sig.

Hvert af de ni essays er øjenåbnende, horisontudvidende og skaber både et helt unikt rum, hvor man på én gang kan se sig selv i verden og verden i sig selv.

Judy Gammelgaard, der er dr.phil., lektor emeritus og psykoanalytiker, har skrevet flere bøger og et stort antal artikler; nogle er baseret på erfaringer fra det kliniske arbejde, mens andre er mere teori- og begrebsudviklende. Hun har i mange år interesseret sig for at bringe psykoanalysen i dialog med litteratur, kunst og kultur, hvilket lykkedes til fulde i denne bog.

Materialer