Markante forfattere nomineret til DR Romanprisen 2020

Det er seks vidt forskellige romaner, som er i spil til at modtage DR Romanprisen i juni 2020.

De nominerede forfattere er:

De nærmeste af Lotte Kirkeby - december

Gribende roman om sorgen ved at miste - eller opleve afstand til - sine forældre, børn og søskende. Hovedpersonen Anna mister sine forældre samtidig med at hendes døtre er ved at blive store, og hun står med et meget alene i livet. Sorgen i Lotte Kirkebys fine og underspillede roman er ganske udramatisk; personerne ordrer deres ting, mens de sørger. Sorg og længsel kommer således til udtryk i små sprækker i teksten, ligesom familiehemmelighederne antydes gradvist gennem romanen. En tankevækkende roman, der giver et nyt blik på sårbare familierelationer i stadig forandring og hvilket ansvar, man har overfor sine nærmeste.

Ophav af Eva Tind - januar

I 'Ophav’ skriver Eva Tind overbevisende og bevægende om at forlade et barn og selv blive forladt og om nye måder at være familie på. Bogen samler tråde fra forfatterskabet om adoption og identitet og om at vælge kunsten fremfor moderskabet og den dykker særligt ned i hvad der sker hos den mor, der forlader sit barn. Det er en fascinerende og velkomponeret roman, som har nogle stærke beskrivelser af hvordan man i en familie på samme tid kan føle sig forbundet og fjern på samme tid. De centrale romanpersoner, mor, far og datter, fortæller på skift, og hver især er dybt interessante i deres søgen og kompleksitet. Eva Tind er en sofistikeret stemme i dansk litteratur, og i 'Ophav' eksperimenterer hun med både form og indhold på en original måde.

Frank vender hjem af Kristian Bang Foss - februar

'Frank vender hjem' er en veloplagt samtidsroman, som på en både skarp og morsom måde viser  de store klasseforskelle i dagens Danmark. Romanen skildrer to familier fra vidt forskellige samfundslag i forholdet mellem Frank, der er søn af gademusikanten Rock Tage, og Thea, som kommer fra en overklassefamilie. Kristian Bang Foss balancerer elegant mellem humor og alvor, ikke mindst i beskrivelserne af bordskik og madkultur, hvor klasseforskellene synes mest markante. Kristian Bang Foss er en fin stilist, og viser på en overbevisende måde usikkerheden ved at færdes i en anden økonomisk, social og kulturel klasse end den, man er vokset op i. En enkelt fejltrin og man afsløres i ikke at kende koderne.

Til min søster af Dy Plambeck - marts

Dy Plambeck hylder kærligheden, vildskaben og kroppens kolossale kraft i sin smukke og barske roman om to søstres løsslupne levevis i skyggen af den vold, som de ofte har mødt i livet. Romanen åbner med en detaljeret beskrivelse af en fødsel og kroppens heling efter fødslen. Gennem et på en gang blidt og brutalt sprog viser Plambeck spændvidden mellem den pludselige vold i romanen, og så ømheden mellem de to søstre. Den ene søster, Aya, dykker ned i historien om J.P. Jacobsens ungdomsveninde, som endte i sindssyge. Gennem den fortælling ser vi hvad der kan ske, når livskraften holdes nede, og de tre kvinder viser på forskellig vis betydningen af kroppens kraft. Det er en rå, syret, og feministisk bog, hvor kvinderne tager magten. 

De døde fylder dagene med en smag af mønter af Carsten Müller Nielsen - april

En poetisk og dragende fortælling om en mand, der har ryddet op efter kernereaktor-udslippet ved Tjernobyl.  Det er dog ikke kun Tjernobyls rædsler, der fylder; det er også døden og savnet af livet. Gennem en nat fortæller han sin historie til en prostitueret. Men enetalen bliver en samtale, og med ømhed suger han kvindes historie til sig som et sidste glimt af liv, inden alt slutter. Han fortæller om killingen, han fik af sin mormor, og i glimt følger vi de efterladte katte i det næsten sammenstyrtede hus, hvor råddet lever i væggene. Man kan også se den sørgelige roman som et dystopisk samtidsbillede, hvor vi i dag står over for en mulig klimamæssig apokalypse. Som hovedpersonen drømmer vi måske alle om en fremtid, der ikke findes.

Om hundrede år af Anna Elisabeth Jessen - maj

Hundrede års danmarkshistorie gennem velfortalt og medrivende roman om en sønderjysk slægt gennem flere generationer. Familiekrøniken tager afsæt i breve fra forfatterens egen slægtsgård og fortælles fra skiftende perspektiver i hundrede nedslag - et for hvert år fra 1914 til 2014, og . En rød tråd gennem romanen er følgerne af Første Verdenskrig, som romanen åbner med: Traumerne som følge af de dræbte, og de hjemvendtes mærker for altid af tiden i skyttegravene, der synes at forplante sig til næste generation gennem den tavshed, som slægten og tiden er præget af. Det er overbevisende debutroman der ud over at vise udviklingen fra landbosamfund til moderne samfund sætter ord på det at være sønderjysk – eller nordslesvigsk.

Om DR Romanprisen og debatten om bøgerne 

Fra december 2019 til maj 2020 debatterer læseklubber over hele landet de seks nominerede romaner, og herefter stemmes tre romaner videre, og den endelige vinder findes af en læser-jury. 
Debatten om den første nominerede, De nærmeste, af Lotte Kirkeby, er allerede i gang rundt om på bibliotekerne.

Materialer