Ny nordisk litteratur

Det pibler frem med ny nordisk litteratur. Naturen, lyset og længslen er nogle er de temaer, der går igen.

De nordiske lande er historisk set tæt flettet sammen, og står kulturelt, sprogligt og socialt i nær relation til hinanden. Dette afspejler sig i litteraturen, hvor menneskelige relationer, sind og humor ofte bliver påvirket af naturen og det særlige nordiske lys og mørke.

God fornøjelse!

Materialer