Læs dialogisk med dit barn

Støt dit barns sproglige udvikling gennem dialogisk læsning. Biblioteket har både bøger og vejledning til dig, der gerne vil i gang.

Dialogisk læsning går ud på at have en dialog med barnet sideløbende med, at du læser op. Stil spørgsmål til det, I læser sammen, og giv barnet god tid til at svare. 

Alle bøger kan bruges til dialogisk læsning, men det er selvfølgelig bedst at bruge dem, der fanger dit barns interesse. Gennem dialogisk læsning får barnet udvidet sit aktive sprog. 

God fornøjelse!  

3 år

4 år

5 år

6 år

Tips til læsningen

Før læsningen

  • Læs bogen og udvælg ord eller en handling, du ønsker at have en dialog om.
  • Introducer bogen og fortæl barnet lidt om hvad handlingen ud fra bogens forside.
  • Fortæl gerne hvem forfatteren er

Under læsningen

  • Læs bogen sammen med dit barn og husk at holde pauser til dialog
  • Stil åbne spørgsmål og undgå ja/nej svar (Brug hvorfor, hvad, hvordan)
  • Følg barnets nysgerrighed og spørg ind til den og husk at vente på svaret
  • Vis hvordan du læser fx ved at lade din finger følge teksten, mens du læser.

Efter læsningen

  • Snak med barnet om indholdet også efter at bogen er lukket.
  • Brug de nye ord, som bogen indeholder - jo flere gange børnene hører ordene, jo større sandsynlighed er der for, at de husker dem og selv vil bruge dem