Fejl i mail om hjemkaldelse

Ved en fejl er der sendt besked ud om hjemkaldelse uden information om, at du her med genåbningen den 21. april har frem til 20. maj 2021 til at aflevere materialer uden at få gebyr.

Det beklager vi.

Afleverer du dine biblioteksmaterialer inden den 20. maj, får du ikke gebyr, selvom den oprindelige afleveringsfrist er overskredet.

Det er den 20. maj, der regnes for afleveringsfristen.

Afleverer du efter den 20. maj er det fra denne dato, der skrives gebyr på efter bibliotekets normale takster.

Læs om gebyrer og takster her på hjemmesiden.