Projekt

Projekt er et brætspil, der hjælper elever i udskolingen samt 1. og 2.g med at lave bedre projekter og skriftlige opgaver.

Indhold: Kort om Projekt - Sådan spilles Projekt - Derfor Projekt - Anbefalinger - Presse - Downloads - Køb spillet Links - Kontakt

Kort om Projekt
Projekt er et brætspil, der hjælper elever i udskolingen samt 1. og 2.g med at lave bedre projekter og skriftlige opgaver.

Spillet illustrerer på en legende og overskuelig måde:

- hvordan opgaveprocessen kan overskues og inddeles i forskellige faser
- hvilke udfordringer, der ofte opstår undervejs
- hvordan udfordringerne kan løses med enkle og anvendelige værktøjer

Eleverne får således både hjælp til at navigere rundt i arbejdet, lige fra idé til skriftlig aflevering eller mundtlig fremlæggelse, og de får samtidig en værktøjskasse, der kan bruges til alle slags opgaver.

Fordi Projekt opererer på et helt overordnet plan i forhold til opgaveskrivning, kan spillet anvendes både i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne; i ethvert fag, såvel som til tværfagligt arbejde.

Til toppen

Sådan spilles Projekt
Eleverne spiller sig i grupper gennem en fiktiv opgaveproces, hvor de for hver fase løser en udfordring ved hjælp af de værktøjer, der hører til den pågældende fase. Gruppen diskuterer sig i fællesskab frem til, hvilket værktøj der bedst løser udfordringen, og eleverne får på den måde både tænkt og delt mange tanker og argumenter om både processen, udfordringerne og værktøjerne - man må derfor rigtig gerne være uenige, både med hinanden og med spillet.

Gruppen får point for deres løsninger undervejs, og pointene lægges sammen til en samlet karakter for hele gruppens opgaveproces.

Til toppen

Derfor Projekt
Projekt giver overblik over arbejdsprocessen samt over udfordringer og værktøjer til opgavearbejdet.

Projekt lægger op til et tættere samarbejde mellem elever, lærere og bibliotekarer ved at tilbyde en fælles måde at tænke opgaveprocessen på, en universel værktøjskasse og et fælles sprog omkring opgaver og projekter.

Spillet kan, når det bruges i både folkeskolen og gymnasiet, hjælpe med at lette overgangen fra grundskole til gymnasium, fra projektopgaver til mere akademiske skriftlige opgaver, fordi arbejdsprocessen overordnet set er den samme, og fordi de samme begreber og værktøjer kan anvendes i begge sammenhænge.

Til toppen

Anbefalinger
“Projekt vakte stor begejstring i min klasse. Det var meget meningsfuldt for eleverne at få bearbejdet de forskellige dele af projektopgave-processen. Jeg kunne se og høre, at mine elever havde både aha-oplevelser undervejs, og at de havde meget fine samtaler omkring problemstilling, metode og samarbejde. Spillet var i høj grad med til at opkvalificere elevernes diskussioner. Projekt er både sjovt, motiverende og meget brugbart i forbindelse med en projektopgave”.
Malene Christensen, lærer, Munkegårdsskolen

“Et fremragende værktøj for folkeskolens sidste trin og gymnasieskolens første. Spillet inddrager både den refleksive, kreative og formidlende proces og præsenterer på en underholdende, nyskabende og lærerig måde eleverne for de vanskeligheder og faldgruber, der ligger i opgaveskrivningen. Med ‘Projekt’ bliver den gode idé til virkelighed!”
Mette Marie Hartmann, lektor og pædagogisk faglig koordinator, Aurehøj Gymnasium

"Vi har købt spillet og testet det på HHX og HTX 1. års elever – og vi kan næsten ikke få armene ned! :) Eleverne kastede sig over opgaven med ildhu og fangede hurtigt, hvad det gik ud på. Der kom gang i rigtig mange gode diskussioner undervejs (en enkelt gang så heftigt, at bibliotekaren måtte ind og mægle…). Og jeg er helt sikker på, at alle gik en lille smule klogere derfra. Jeg tænker, at jeg vil forsøge fremover at få det langt ind som en fast del af skemaet i forbindelse med en projektopgave."
Tanja Østergaard Christensen, Bibliotekar, Herningsholm Erhvervsskole

Til toppen

Presse
"Spillet "Projekt" er lækkert designet med et råt look, som støtter op om formålet; at rive de forskellige faser og udfordringer fra hinanden, så opgaveprocessen tydeliggøres – og det at skrive en opgave ikke bliver uoverkommeligt. Der er flere fine detaljer – blandt andet at der er medtaget en bred vifte af løsningsmuligheder, den solide og lækre spilleplade og de farverige spillekort, samt at pointene måles i 12-skalaen. At skrive opgave kan for de fleste på et eller andet tidspunkt virke svært, men "Projekt" er et fint alternativ og et godt bud på at øve sig i at se løsninger på forskellige udfordringer og anbefales derfor herfra."
Folkeskolen.dk, 21. marts 2014 - læs anmeldelse

"Noget så sjældent som et klassisk brætspil, der på en sjov måde tager elever gennem opgaveprocessens faser og de udfordringer, der melder sig undervejs. Spillet giver eleverne en række værktøjer til at komme videre – og erfaringerne fra spillet kan tages direkte med over i opgaveskrivningen."
Villabyerne, 9. april 2014 - læs artikel

"Styrken i spillet ligger netop i den dialog og diskussion, som fremkommer, når redskaberne diskuteres. Mange lærere melder tilbage, at snakken går livligt i klasserne - ind imellem så livligt, at læreren må agere mægler! Men faktum er, at der startes en dialog om opgaveprocessen, og at der skabes en synlighed om opgaveskrivningens faser, som kan være med til at give en tryghed og et overblik for eleverne." Projektleder Annemette Krabbe i
Bib-forum, juni 2014, side 8 - læs artikel

"Ift. 1. års eleverne kan vi næsten ikke få armene ned af begejstring. Det er en sjov og anderledes måde at undervise på. Eleverne kaster sig over opgaven med ildhu, og diskussionerne blandt dem er uden tvivl både længere og dybere, end hvis jeg havde stået ved tavlen og styret slagets gang. Jeg er helt sikker på, at alle går en lille smule klogere fra sådan en time, og at jeg har nået nogle af de elever, der normalt ville have været tomme i blikket eller gemt sig bag Facebook, når vi har talt om søgestrategier, plagiatfælder og udvælgelse af kilder." Tanja Christensen, Herningsholm Gymnasium i
Uddannelsesbibliotekaren, 15. årg., Nr. 1, juni 2014, side 18 - læs artikel

Følg Projekt på Facebook

Til toppen

Downloads
På denne side kan du downloade følgende:

Hæfte med værktøjerne fra Projekt
Hæfte med udfordringer og løsninger fra Projekt
Flere noter og stikord til Karamelmodellen (se også under Links)
Materialet må downloades til eget brug, men må ikke mangfoldiggøres eller udnyttes kommercielt.

Til toppen

Køb spillet
Spillet sælges i klassesæt á 6 stk. til kr. 800,-.
Prisen for et spil er 150,-, men der opfordres til at bestille spillet sætvis (6,12,18 stk.)

Spillet distribueres via bibliotekernes kørselsordning, og alle bestillinger leveres derfor til nærmeste hovedbibliotek. Der forventes en leveringstid på op til ca. to uger fra bestillingsdato, derefter skal du selv henvende dig på dit hovedbibliotek for at afhente din bestilling. Fakturering sker elektronisk via EAN-nr.

Skriv til Bo Steengaard Christensen (bsc@gentofte.dk) og oplys:

  • Det ønskede antal spil
  • Navn
  • Skole/bibliotek
  • Adresse
  • Telefon og mail
  • EAN
  • Evt. navn til attestering på faktura
  • Hovedbibliotek hvortil spillet ønskes leveret

Til toppen

Links
”Byggesten i samfundsvidenskabelige opgaver”
- meget mere information om karamelmodellen og om at være korrekt videnskabelig i sine opgaver.
Rikke von Müllen og Thomas Harboe, Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (2010)
Hent som pdf

“Søg og du skal finde”
- lille men handy og klog guide til informationssøgning, kildekritik og referencer.
Det Informationsvidenskabelige Akademi (2011), 4. udgave
Hent som PDF
Hent som app til iPhone og iPad

“Skriv Opgave”
Bibliotekernes guide til informationssøgning og opgaveskrivning.
Bibliotekerne i København, Roskilde og Herning samt Grenaa Handelsskole (2012)
skrivopgave.dk

EMU - Danmarks undervisningsportal
Projektarbejde 7.-10. klasse
Projektopgaven i 9. klasse
SRP - StudieRetningsProjekt i gymnasiet
SSO - Større Skriftlig Opgave på HF

Til toppen

Kontakt
Projekt er udviklet for Gentofte Bibliotekerne af bibliotekarer Dina Lemming Pedersen og Pernille Makholm samt projektmedarbejder og spiludvikler Jonas Trier Knudsen. Projektleder på projektet er ungekulturkonsulent Annemette Krabbe. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen, Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker.

Spørgsmål?
Vedr. bestillinger spørg Bo Steengaard Christensen
Vedr. spillet Projekt: Spørg Dina Lemming Pedersen (på orlov) eller Pernille Makholm
Vedr. projektet og økonomi: Spørg Annemette Krabbe

Til toppen