For skoler

Gentofte Bibliotekerne tilbyder en lang række forløb for kommunens skoleklasser. Der er temaer og tilbud til både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Gentofte Bibliotekerne ønsker at gøre besøg på biblioteket til en naturlig del af en skoledag, og tilbuddene giver eleverne en oplevelse af biblioteket, som et lære- og værested.

Nogle tilbud er faste, andre er enkeltstående og kræver hurtig bookning.

Find vores tilbud på Skoletjenesten. 

For indskoling og mellemtrin, har vi fokus på den legende tilgang til læring, der kan supplere både den understøttede og faglige undervisning. For udskolingen er der større fokus på projektopgave og informationssøgning.
Fælles for alle klassetrin er et fokus på litteratur og læselyst.

Flere forløb  kan justeres, så de passer ind i undervisningen, f.eks. arbejdet med forfatterskaber eller emner i projektarbejdet.

Læs om alt det praktiske omkring jeres besøg her.

Vi glæder os til at se tage imod jer!