Indkøbsinformation

Her finder du vores adresse, konto- og EAN-nummer.

Adresse

Gentofte Bibliotekerne
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup
Telefon 3998 5800

Bankoplysninger

Bank reg. nr. 3100 konto nr. 4201937930
EAN nummer: 579 800 861 4903 (alt andet end materialeindkøb)
EAN nummer: 579 800 861 4897 (materialeindkøb)
CVR-nummer: 19438414