Indkøbsinformation

Konti og EAN

Gentofte Bibliotekerne
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup
Telefon 3998 5800

Bank reg. nr. 3100 konto nr. 4201937930
EAN nummer: 579 800 861 4903 (alt andet end materialeindkøb)
EAN nummer: 579 800 861 4897 (materialeindkøb)
CVR-nummer: 19438414