Dansk biografisk leksikon

Dansk Biografisk Leksikon

Adgang
Adgang uden login
Online udgaven af Dansk Biografisk Leksikon indeholder over 13.000 artikler om betydningsfulde danskere gennem tiderne.

Leksikonnet er et hovedværk i dansk biografisk litteratur. Onlineudgaven bygger på 3. udgave af værket som udkom 1979-84, redigeret af Svend Cedergreen Bech. Mange af artiklerne er blevet opdateret til onlineudgaven.

Leksikonet har artikler om såvel danskere som udlændinge, der har ydet en betydelig indsats for dansk samfundsliv og kultur. Medtaget er desuden danskere, hvis indsats har ligget i udlandet.