E-poke.dk

E-poke

Adgang
Adgang uden login
Hent viden om danske romaner før 1900

Epoke omhandler et udvalg af romankunstens resultater fra 1800-tallet - fra Jens Baggesen til Johannes V. Jensen.
Epoke bevæger sig op og ind i 1900tallet, når et forfatterskab og helheden gør det nærliggende.
Epoke er en introduktion til det enkelte forfatterskab, og den periode det formes af og er med til at forme. Portrættet er således en kombination af periode- og værkfortolkning.
Portrætterne er bygget op omkring værkernes æstetiske, etiske og tekniske investering og niveau med udgangspunkt i forfatterens biografi.
Som optakt bringes en guide Romanen - historie og genre, der følges op af en perspektivering på forholdet imellem epokens Dannelses- og udviklingsroman.
Epoker og ismer I - III er en idé- og åndshistorisk guide til epokens forskellige litterære stilretninger - romantik, realisme, naturalisme, symbolisme.
Epoker og ismer IV - Mytisme er et bidrag til en ny genre- og stilhistorie baseret på en fortolkning af Johannes V. Jensens mytedigtning.
Focus på litteraturhistorier undersøger, hvorledes symbolismen bliver fremstillet - eller fortegnet - i en række populære litteraturhistoriske værker til gymnasiet.