Låneregler og gebyrer

Det er gratis at låne bøger, film, musik og spil på bibliotekerne, men afleverer du for sent, skal du betale et gebyr.

Når du afleverer eller fornyer for sent, tilfalder der et gebyr. Hvis dit mellemværende overskrider 200 kr. bliver du automatisk blokeret, indtil du er under den beløbsgrænse.

Sådan betaler du dit gebyr

Den 15. august 2022 overgik Gentofte Bibliotekerne til et nyt betalingssystem, hvilket betyder, at du fremover skal betale dine gebyrer og erstatninger via Gentofte Kommunes opkrævningssystem – 'Min betalingsoversigt' eller med indbetalingskort i din netbank.

Du kan finde en oversigt over dine mellemværender ved at logge ind på 'Min side' her på bibliotekets hjemmeside eller i app'en Biblioteket . Her finder du også link til 'Min betalingsoversigt', hvor du skal logge ind med MitID og kan betale både med kort og Mobilepay. ’Min betalingsoversigt’ virker bedre på en PC med en stor skærm end på en mobiltelefon.

Du kan også betale i din netbank (hvor du logger ind med MitID) ved at oprette et indbetalingskort med det betalings-ID, der står på opkrævningen fra Gentofte Kommune. Husk, at hvis du har flere gebyrer eller erstatninger, skal de have hver sit indbetalingskort med hver sit unikke betalings-ID.

Du kan også betale ved personligt fremmøde i Borgerservice på Gentofte Rådhus. Du kan ikke længere betale hos personalet i bibliotekerne.

I overgangsperioden fra det gamle til det nye system kan du måske opleve, at det ikke er alle gebyrer, du kan betale via 'Min betalingsoversigt'. Mellemværender fra før den 15. august vil gradvist blive overført og kan p.t. kun betales i app'en Biblioteket med MobilePay. Der bliver ikke til ikke sendt rykkere ud i den periode.

Ændringen medfører ikke ændringer i gebyrtakster eller i øvrige lånervilkår.

Med det nye system vil du modtage en opkrævning i e-Boks med oplysninger om betaling via netbank eller girokort. Borgere, der er fritaget for digital post, vil modtage almindelig brevpost.  

FAQ – få svar på dine spørgsmål til de ændrede vilkår

Gebyrer

Gebyrer for voksne

1-7 dage: 20 kr.
8-30 dage: 60 kr.
31 dage: 230 kr. + erstatning 

Gebyrer for børn under 18 år

1-7 dage: 5 kr.
8-30 dage: 30 kr.
31 dage: 115 kr. + erstatning

Låneforbud

Hvis du skylder gebyrer på 200 kroner eller derover, får du automatisk et låneforbud. Du bliver altså blokeret som låner. Låneforbuddet ophæves, når du har betalt gebyrerne.

Fjernlån

Hvis du via Gentofte Bibliotekerne låner materialer fra andre kommuner eller institutioner kan man maksimalt forny 3 gange. 

Fornyelse af lån

Det er muligt at forny dit lån op til 12 gange, hvis der ikke står andre i kø til materialet.

Erstatning

  • Beskadigede eller bortkomne materialer skal erstattes.
  • Bemærk, at hvis det drejer sig om en DVD, mp3 lydbog eller et spil kan erstatningsprisen være langt højere end butiksprisen.
  • Ofte benyttes en standardpris på 240 kr + 30 kr. til håndteringsomkostninger og chip.
  • Hvis et bortkommet eller beskadiget materialet er lånt fra et andet bibliotek, beder vi om en erstatningspris fra dem, og den vil som oftest være højere end standardprisen.
  • Finder du materialet inden for tre måneder efter, du har betalt erstatning, kan du få erstatningen tilbage. Eventuelle gebyrer får du dog ikke tilbage.