Låneregler og gebyrer

Det er gratis at låne bøger, film, musik og spil på bibliotekerne, men afleverer du for sent, skal du betale et gebyr.

Når du afleverer eller fornyer for sent, tilfalder der et gebyr. Hvis dit mellemværende overskrider 200 kr. bliver du automatisk blokeret, indtil du er under den beløbsgrænse.

Sådan betaler du dit gebyr

Du kan se dine gebyrer på hjemmesiden ved at klikke på: Min side => Mellemværende. Det er desværre ikke muligt at betale dine gebyrer via hjemmesiden, da vi er i gang med at overgå til et nyt betalingssystem.

Du kan betale dine mellemværender ved at møde fysisk op på biblioteket, hvor vi tager imod kontanter, dankort og MobilePay.

Du kan også betale med MobilePay via appen Biblioteket.

Ændring sommeren 2022

I løbet af sommeren vil al opkrævning blive samlet i Gentofte Kommune, og der efter vil du kun kunne betale mellemværende via indbetalingskort, som du modtager i e-Boks. Borgere, der er fritaget for digital post, vil modtage almindelig brevpost.

Til den til kan du ikke længere betale gebyrer eller erstatninger på biblioteket, via hjemmesiden genbib.dk eller via appen Biblioteket. Vi opfordrer dig derfor til at betale mellemværender snarest muligt.

Ændringen sker, fordi al opkrævning overgår til Gentofte Kommunes centrale afdeling i Borgerservice. Du vil fortsat kunne følge dine gebyrer på din lånerprofil på genbib.dk eller i appen Biblioteket.

Ændringen medfører ikke ændringer i gebyrtakster eller i øvrige lånervilkår.

Med det nye system vil du modtage en opkrævning i e-Boks med oplysninger om betaling via netbank eller girokort. Borgere, der er fritaget for digital post, vil modtage almindelig brevpost.  

FAQ – få svar på dine spørgsmål til de ændrede vilkår

Gebyrer

Gebyrer for voksne

1-7 dage: 20 kr.
8-30 dage: 60 kr.
31 dage: 230 kr. + erstatning 

Gebyrer for børn under 18 år

1-7 dage: 5 kr.
8-30 dage: 30 kr.
31 dage: 115 kr. + erstatning

Låneforbud

Hvis du skylder gebyrer på 200 kroner eller derover, får du automatisk et låneforbud. Du bliver altså blokeret som låner. Låneforbuddet ophæves, når du har betalt gebyrerne.

Fjernlån

Hvis du via Gentofte Bibliotekerne låner materialer fra andre kommuner eller institutioner kan man maksimalt forny 3 gange. 

Erstatning

  • Beskadigede eller bortkomne materialer skal erstattes.
  • Bemærk, at hvis det drejer sig om en DVD, mp3 lydbog eller et spil kan erstatningsprisen være langt højere end butiksprisen.
  • Ofte benyttes en standardpris på 240 kr + 30 kr. til håndteringsomkostninger og chip.
  • Hvis et bortkommet eller beskadiget materialet er lånt fra et andet bibliotek, beder vi om en erstatningspris fra dem, og den vil som oftest være højere end standardprisen.
  • Finder du materialet inden for tre måneder efter, du har betalt erstatning, kan du få erstatningen tilbage. Eventuelle gebyrer får du dog ikke tilbage.