Internet på biblioteket

Du kan benytte bibliotekets trådløse netværk på din bærbare computer, din tablet eller telefon, eller du kan benytte bibliotekernes pc'ere, der alle er koblet på netværket.

Du kan komme på det trådløse netværk overalt på vores biblioteker. 

Netværket hedder: GK-BIB 

Passwordet er: Bibliotek

Retningslinjer for brug af bibliotekets internet

Formålet med internet-tilbuddet er at give brugerne adgang til information og viden samt til at benytte programmer og databaser, der kan fremme læring, almen udvikling og kulturelle oplevelser.

  • Anvendelsen af internet-pc'erne skal være i overensstemmelse med bibliotekets almene formål, der er oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet
     
  • Søgning i ulovligt materiale eller eksponering af pornografiske eller meget voldelige billeder falder uden for bibliotekets formål og er derfor ikke tilladt
     
  • Brugernes adfærd må ikke være støjende
     
  • Brugen af pc'erne sker på eget ansvar

Ansvar

Gentofte Bibliotekerne påtager sig intet ansvar for det materiale, som opsøges eller kopieres fra internettet.

Sanktioner ved misbrug

Bruger du bibliotekets internet eller pc'er, skal du rette dig efter ovenstående regler og personalets anvisninger.

Grove eller gentagne overtrædelser af reglerne kan medføre fratagelse af din ret til at benytte bibliotekets pc'er. Brugsretten kan fratages for kortere eller længere perioder.