Lån og leje af Kursuslokalet

Kursuslokalet ligger på 1. sal i Gentofte Hovedbibliotek og har plads til ca. 14 personer. Lokalet egner sig til kurser, undervisning og møder. Arrangøren er selv ansvarlig for al afvikling, teknik, PR og oprydning.

Faciliteter og udstyr

Kursuslokalet er udstyret med:

 • 14 PC’er
 • Mødebord med 14 stole
 • En undervisnings-PC
 • Projektor, lærred, mindre højttalere og whiteboard

Alt udstyr er til fri afbenyttelse, og der findes en vejledning i Kursuslokalet.

Arrangøren er selv forpligtet til at stå for al teknik, da bibliotekets personale ikke står til rådighed.

Der er adgang til Kursuslokalet fra Ahlmanns Allé og gratis parkering foran biblioteket.

Anmodning om lån og leje

Anmod om lån og leje ved at udfylde denne bookingformular.

Kursuslokalet kan bookes et år frem i tiden. 

 • Mandag-fredag kl. 8.00 - 20.00
 • Lørdag kl. 10.00 - 16.00
 • Søndag kl. 10.00 - 16.00 (kun i perioden 1/9-31/5) 
 • Undtaget herfra er Helligdage, Grundlovsdag, Påskelørdag samt 24. og 31. december.

(Har du brug for at leje lokalet uden for bibliotekets almindelige åbningstid, kan det arrangeres, men kun i hverdagene).

Kursuslokalet lejes for minimum to timer ad gangen á kr. 600,00 pr. påbegyndt time.

Kursuslokalet udlejes ikke til faste, ugentlige kurser eller undervisning.

Afbestilling skal ske senest 8 dage før arrangementet. Ved senere afbestilling eller udeblivelse skal arrangøren betale fuld leje.

Hvem kan låne Kursuslokalet gratis?

Godkendte foreninger i Gentofte Kommune kan låne kursuslokalet gratis inden for bibliotekets normale åbningstid. Strækker foreningens arrangement sig ud over normal åbningstid, opkræves der en leje for minimum to timer á 600 kr. pr. påbegyndt time.

Der er ingen lejeudgift for folkeoplysende foreninger godkendt af Gentofte Kommune.

Reglement

 • Arrangøren er velkommen til at ændre på stole- og bordopstilling, men alle ændringer skal reetableres ved arrangementets afslutning
   
 • Arrangøren er forpligtet til at rydde op i Kursuslokalet efter arrangementets afslutning
   
 • Arrangøren er erstatningspligtig for enhver skade, som deltagerne forvolder på lokaler og inventar
   
 • Arrangøren er velkommen til at medbringe forfriskninger. Forfriskningerne må kun serveres inde i lokalet
   
 • I annoncering og PR-materiale skal arrangørens navn tydeligt fremgå, således at arrangementet ikke forveksles med bibliotekets egne arrangementer
   
 • Overtrædelse af reglementet kan medføre udelukkelse fra fremtidig lån og leje af lokaler.

Omtale af dit arrangement

Er dit arrangement offentligt tilgængeligt, inkluderer Gentofte Bibliotekerne gerne dit arrangement i kalenderen på bibliotekets website.

Ønsker du at få dit arrangement med i kalenderen, skal du sende en kort beskrivelse af arrangementet sammen med en jpg-billedfil til bibsekr@gentofte.dk senest 14 dage før arrangementet.

Gentofte Bibiotekerne forbeholder sig ret til at redigere i materialet.

Biblioteket tilbyder at hænge en mindre plakat op i indgangspartiet, hvis der er plads. Denne skal afleveres i printet form på biblioteket.