Lån et møderum

Skal du holde møde med din arbejds- eller studiegruppe, kan du bruge bibliotekets lokaler.

Hovedbiblioteket har tre offentlige møderum, som er placeret på 1. sal bag området med pc'ere.

To af møderummene har plads til ca. 6 personer, mens det tredje er et lille lokale bedst egnet til 1-2 personer. Møderummene kan lånes efter først-til-mølle-princippet i bibliotekets åbningstid.

Se bibliotekets åbningstid

Regler for lån af møderummene

 • Låneren er forpligtiget til at rydde op i lokalet efter brug
   
 • Låneren er selv ansvarlig for teknisk afvikling
   
 • Ændringer i borde- og stoleopstilling skal reetableres efter brug
   
 • Låneren er erstatningspligtig for enhver skade, som deltagerne forvolder på lokaler og inventar
   
 • Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre udelukkelse for fremtidig lån af lokalerne