Persondata

På denne side finder du overordnet information om bibliotekets behandling af personoplysninger.

Biblioteket overholder EU’s regler om persondatabeskyttelse gældende fra den 25. maj 2018.

Hvilke oplysninger om dig behandler vi?

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne:

  • Personlig identifikation: CPR-nummer og lånerkortnummer samt navne
     
  • Adresseoplysninger: Navne, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse
     
  • Administration af lån: Tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte materialer, reserverede og afleverede materialer, dine lister (herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, mellemværender sendt til inddrivelse, e-mails, sms’er og push-beskeder sendt til dig samt eventuel blokering af lån)

Vi behandler personoplysningerne for at kunne administrere dine lån og reserveringer samt give dig adgang til bibliotekets e-ressourcer, sende dig information om aflevering og reserveringer samt give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid.

Hvor har vi fået oplysningerne fra?

Vi har fået navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver det også respekteret i bibliotekets systemer.

Det er frivilligt, om du vil oprette dig som bruger hos Gentofte Bibliotekerne og benytte bibliotekets tilbud, herunder benytte biblioteket uden for betjent åbningstid, www.genbib.dk samt låne materialer og bruge bibliotekets e-ressourcer. Hvis du opretter dig som bruger er det frivilligt, om du vil oplyse telefonnummer og e-mail til Gentofte Bibliotekerne.

Hvis du ikke ønsker at oplyse hverken telefonnummer eller e-mail, kan biblioteket ikke kontakte dig i forbindelse med påmindelser om aflevering, afhentning af reserverede materialer og slettede reserveringer. Eventuelle regninger og saldoopgørelser vil i så fald blive sendt til din digitale postkasse.

Det er også frivilligt, om du vil oprette lister via www.genbib.dk (f.eks. huskelister, bøger jeg har læst, forfattere jeg følger, søgninger m.m.) samt om du vil offentliggøre eller dele dine lister med andre brugere.

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager f.eks. oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysninger.

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

De oplysninger, vi har om dig, bliver automatisk slettet, hvis du ikke har mellemværende med biblioteket og/eller ikke har været aktiv i tre år. Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage.

Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning slettes efter et år.

Oplysninger om betaling af mellemværender vil af hensyn til dokumentation blive opbevaret i fem år fra udgangen af det regnskabsår, hvor mellemværendet eller regningen er betalt.

Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via denne kontaktformular.

Du har følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til rettelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Se Datatilsynets vejledning om dine rettigheder.

Overvågning

Når du besøger vores biblioteker, indsamles der oplysninger i forbindelse med tv-overvågning med det formål at forebygge kriminalitet, at sikre bevismateriale til brug for politiets efterforskning og at sikre tryghed for de ansatte.

Videooptagelserne må kun gennemses, når det er nødvendigt pga. kriminalitet eller mistanke herom med henblik på videregivelse til politiet. Det sker i overensstemmelse med tv-overvågningsloven. Læs mere om tv-overvågningloven og dine rettigheder i sammenhæng med denne på Datatilsynets hjemmeside

Klage til Datatilsynet

Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Kontakt Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk