Regler for brug af Gentofte Bibliotekerne

Biblioteket er for alle. Det er gratis at låne og benytte faciliteterne. Læs reglerne for brugen af bibliotekerne her.

Alle er velkomne på Gentofte Bibliotekerne. For at låne bøger, musik og andre materialer med hjem skal du være registreret som bruger. Du skal være opmærksom på, at der er nogle af bibliotekets tilbud, du kun kan benytte, hvis du bor i Gentofte Kommune.

Sådan bliver du registreret som bruger

For at låne, reservere og forny bøger, musik og andre materialer, skal du være registreret som bruger. Dit lånernummer (CPR-nummer) og din pinkode er din indgang til bibliotekets selvbetjeningsautomater, din lånerstatus på hjemmesiden og til bibliotekets digitale tilbud.

Opret dig som bruger på Gentofte Bibliotekerne

Når du er blevet oprettet, fungerer dit sundhedskort som lånerkort. Din konto er personlig, og du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på den. 

Hvis du skifter e-mail eller telefonnummer, skal du opdatere dine oplysninger. Har du brug for hjælp, er du velkommen til komme forbi og spørge bibliotekets personale.

Personer med midlertidigt ophold i Danmark skal vise enten pas, kørekort, diplomatkort, militærkort eller white card. For institutioner gælder særlige regler. Spørg på biblioteket.

Lån af materialer

Det er gratis at låne på biblioteket. Du kan altid se på din udlånskvittering eller på din side på genbib.dk, hvornår du skal aflevere det, du har lånt. Normalt er lånetiden 1 måned, men visse materialer har en anden lånetid.

Undlad venligst at skrive noter i de bøger, du låner på bibliotekerne.

Aflevering

Når du afleverer materiale, får du en kvittering, som er dokumentation for, at dine materialer er afleveret. Kontrollér ved aflevering, at alle materialer er korrekt registreret.

Hvis du ønsker det, kan du modtage en påmindelse om aflevering på e-mail. Det kan du vælge til på din side, når du er logget ind på genbib.dk.

Fornyelse af lån

Du kan forny det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre. Du kan forny dine materialer via genbib.dk, pr. telefon eller ved personlig henvendelse.

Du skal betale et gebyr, hvis lånetiden overskrides. Skyldige beløb kan overgå til Gældsstyrelsen. Størrelsen af gebyr hvis lånetiden overskrides

Selvom du er tilmeldt en påmindelse på mail, er det stadig dit eget ansvar at overholde afleveringsfristen på dine lånte materialer. Biblioteket kan ikke garantere for at e-mails når frem rettidigt.

Sådan reserverer du

Du kan reservere materiale via bibliotekets hjemmeside, pr. telefon eller ved personlig henvendelse på biblioteket. Når materialet er klart, modtager du en e-mail. Vi opfordrer dig til kun at reservere materiale, du er sikker på, du skal bruge.

Hvis Gentofte Bibliotekerne ikke har det, du søger, kan du finde det via bibliotek.dk og reservere til afhentning på dit lokale bibliotek.

Erstatning

Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk, skal du betale erstatning. Skyldige kan blive modregnet i andre tilgodehavender fra det offentlige.

Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der måtte være opstået på dit eget udstyr i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer, fx digitale spil eller DVD’ere.

Brug af nøglebiblioteker

Jægersborg Bibliotek, Dyssegård Bibliotek, Vangede Bibliotek, Ordrup Bibliotek og Gentoftegade Bibliotek er nøglebiblioteker. Her kan du få adgang til biblioteket - også uden for åbningstiden med personalebetjening. I dette tidsrum er døren låst, og du skal scanne dit sundhedskort i kortscanneren ved døren for at låse op. Så er du klar til at bruge biblioteket på egen hånd.

Se de gældende åbningstider for de seks biblioteker

Vis hensyn, når du besøger biblioteket

Når du er på biblioteket, skal du vise hensyn til andre brugere, og vinduer og branddøre må ikke åbnes. Hærværk meldes til politiet og medfører krav om erstatning. Du må ikke drikke alkohol på biblioteket.

Når biblioteket lukker, vil du høre en højttalerbesked, og du skal forlade stedet. Biblioteket er videoovervåget og optagelserne behandles i henhold til gældende lovgivning.

Ved særlige lejligheder - eksempelvis systemopdateringer mv. - kan der være begrænset adgang eller lukket.

Udelukkelse, bortvisning og begrænsning i adgangen til at hjemlåne materialer

På biblioteket skal du altid respektere god ro og orden, tage hensyn til andre brugere og følge anvisninger fra personalet. Gør du ikke det, kan du blive bortvist og udelukket fra brug af biblioteket i en periode.

Du kan også blive udelukket fra at låne på biblioteket, hvis du skylder 300 kr. eller mere i gebyrer, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret eller afleveres i beskadiget stand. Skyldige beløb kan overgå til Gældsstyrelsen.

I særlige tilfælde og efter en konkret vurdering kan Gentofte Bibliotekerne fastsætte begrænsninger for den enkelte brugers samlede lån, reserveringer og fornyelser jvf. Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed § 14.

Brugerundersøgelser

Vi bestræber os hele tiden på at levere den bedste biblioteksservice for borgerne. Derfor foretager vi af og til brugerundersøgelser, hvor du som bruger af biblioteket vil kunne opleve at blive kontaktet af en analysevirksomhed, der spørger ind til dine oplevelser med biblioteket. Vi overholder naturligvis alle GDPR-regler, og du kan altid sige nej til at deltage i undersøgelsen.

Håndtering af persondata

Biblioteket overholder EU’s regler om persondatabeskyttelse gældende fra den 25. maj 2018.

Læs mere om bibliotekets behandling af personoplysninger.