Søg, reserver og forny

For at reservere og forny, skal du logge på hjemmesiden.

Søg og reserver

Når du søger, bruger du søgefeltet på forsiden. Når du finder den ønskede titel, trykker du på den, finder den udgave, du ønsker og trykker "Reserver". Du modtager besked fra biblioteket via e-mail eller sms, når materialet er klar til afhentning. Materialer som biblioteket ikke selv har, forsøges skaffet fra et andet bibliotek. 

Fornyelse af lån

Du er velkommen til at forny lånet af dine materialer i alt 12 gange. Husk altid at tjekke i din lånerstatus på "Min side", om fornyelsen er gået igennem. Du kan forny materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre. 

Sådan gør du

Log dig ind på hjemmesiden og vælg "Min Side". Vælg derefter "Lånerstatus" og tryk herefter på "Lån". Du får nu en oversigt over, hvilke materialer du har hjemlånt. Ud for hvert materiale er der en boks. Sæt hak i boksen, og frem kommer en knap øverst. Når du trykker på den, spørger den, hvor mange materialer, du ønsker at forny.

Materialerne er delt op i klynger, som er sat op efter afleveringsdato. Ud for hver klynge er der endnu en boks, som du kan sætte hak i, hvis du ønsker at forny alt i klyngen.

Fornyelse via sms

Du kan forny dine lån via sms, men først når du har modtaget en sms-påmindelse tre dage før afleveringsfristen. Du fornyer ved sende en SMS med teksten "genbib forny alle" til 1220. Du kan også forny et enkelt materiale, så skal du blot skrive materialenummeret efter, fx "genbib forny 7598547638".

Herefter vil du modtage en kvittering med information om, hvorvidt dine lån er blevet fornyet eller ej. Husk også altid at kontrollere din lånerstatus på 'Min side'.

Fornyelse af fjernlån

Prøv først at forny dit lån max 7 dage før afleveringsfristen. Gør du det før, kan du risikere, at systemet forkorter lånetiden. Det er noget systemteknisk, som vi pt. desværre ikke kan ændre. Fjernlån kan derudover maksimalt fornys 3 gange. 

Sådan sætter du reserveringer på pause

Log ind og tryk på knappen "Min side". Herefter trykker du på "Brugerprofil" i menuen. Du har nu mulighed for at redigere din profil, inklusiv felterne "Reserveringer på pause". Her skal du indtaste i hvilken periode, du ønsker at sætte reserveringerne på pause.

Meld perioden ind 5 dage før, du ønsker den skal træde i kraft. Derved undgår du, at du får en reserveret bog hjem, som du ikke kan nå at afhente. 

Du mister ikke din plads i køen - du bliver blot sprunget over, indtil du er hjemme igen.

Du skal være opmærksom på, at muligheden for at sætte reserveringer på pause kun gælder Gentofte Bibliotekernes egne materialer. Reserveringer på bøger, film mv., som vi har bestilt til dig fra et bibliotek uden for kommunen  - såkaldte fjernlån - kan du ikke sætte i bero.

Sådan forlænger du din interessedato

Hvis du gerne vil have forlænget interessedatoen for dine reserveringer, skal du:

  • logge ind med lånernummer/CPR-nummer og pinkode.
  • vælge "Min side".
  • vælge "Lån, reservinger og mellemværende" eller reserveringer.
  • Hvis du klikker på "Lån, reserveringer og mellemværende", vælg da "Reserveringer".
  • Vælg hvilken reservering du vil rette - den lille boks ved titlen. Herefter vælger du "Opdatér valgte reserveringer".
  • Hvis det er alle dine reserveringer, du vil rette på en gang, sætter du et hank i den lille boks i den grå bjælke ved "Reserveringer", og herefter vælger du "Opdatér valgte reservationer".

Sådan ændrer du afhentningssted

På din brugerprofil kan du vælge, hvilket af Gentofte Bibliotekerne du ønsker som afhentningssted. Det er så her, du kan afhente reserverede materialer. Tryk på "Min konto" og vælg herefter "Rediger brugerprofil" i menuen til venstre. Her har du nu muligheden for at vælge et afhentningssted.

Ændringerne slår igennem med det samme i bibliotekssystemet og gælder alle reserveringer, som endnu ikke er klar til afhentning.

For sent afleverede materialer

Vær opmærksom på at aflevere dine materialer til tiden. Afleverer du dem efter fristen, vil du modtage et gebyr. Dette gebyr bliver udregnet efter den oprindelige udlånsdato og ikke fra fornyelsesdatoen.