Lektørudtalelse

Forfatter: Jens Mygind Sørensen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Bogen præsenterer straks sin holdning: Vi tror ikke på alt, men vi tror, at alt bør undersøges. Der er gengivet en del danske og udenlandske observationer, i et sprog, der erinteressevækkende, med en nøgtern undertone. Vi får at vide, at en del ufoer var ifoer. Fotoanalyser afslører f.eks. en vanddråbe på linsen. En satellit, der splintres og brænder op i atmosfæren,giver anledning til mange ufo-rapporter osv. Svindel kan også forekomme. En mindre del er ægte ufoer. Disse kategoriseres, fra punktlys til nærkontakt af 3. grad. 6 teorier gennemgås, men et parforkastes, bl.a. at ufoer skulle komme fra et hul i jorden. Mysteriet om Bermudatrekanten tilintetgøres næsten helt ved samme lejlighed. De sort-hvide fotos er hist og her lidt små, men skarpe noktil, at de understøtter teksten godt. Omslaget i farver er fantasifuldt og fængende. Bogen kan læses fra 5. kl., af særlig interesserede fra 4. Den er velegnet til gruppearbejde i orientering,geografi eller religion (lidt højereklassetrin) til emner som rummet, folketro og nyreligiøsitet o.l. Udlånet har nok ældre titler som Ryan: UFOer. Hvad er de - hvad vil de?, der trænger tilsupplering eller erstatning?