Lektørudtalelse

Forfatter: Bent Birk Kristensen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Studerende og forskere på højere læreanstalter samt politisk og historisk interesserede er primære målgruppe. Bogen kan endvidere finde anvendelse i undervisningssammenhænge på ungdomsuddannelserne

Beskrivelse

Lektor Søren Kolstrup analyserer i dette omfattende værk den danske velfærdsmodels historie fra 1891-2011. Med nedslag i konkrete lovinitiativer og politiske sager beskriver og analyserer bogen de store udviklingslinjer i velfærdsstaten mellem universelle borgerbaserede ydelser på den ene side og en mere markedsbaseret model på den anden. Fremtrædende forskere har argumenteret for begge synsvinkler, og forfatteren afdækker på den baggrund i kronologisk form både velskrevet og lettilgængeligt udviklingen i det danske velfærdssamfund frem til det pres modellen aktuelt er underlagt

Sammenligning

En række bøger er udkommet de seneste år om det danske velfærdssamfund. Den er umiddelbart beslægtet med Gunnar Viby Mogensen: Det danske velfærdssamfunds historie, 2010 som dækker tiden efter 1970 og det omfattende 6-binds værk Dansk velfærdshistorie, 2010

Samlet konklusion

Aktuel og vedkommende historieskrivning om den danske velfærdsmodel fra dens spæde start omkring 1900-tallet, glansperioden i 1960'erne og 1970'erne frem til nutidens problemer og udfordringer