Lektørudtalelse

Forfatter: Kirstine Louise Grøngaard

Kort om bogen

For studerende og undervisere som gerne vil vide mere om den nyeste kognitionsforskning, hvor man gør op med tankegangen om at hjernen alene styrer vores mentale funktioner

Beskrivelse

Bogen har fokus på børn og unges indlæring og hvordan denne indlæring ikke kun skal ske via hjernen, men også via praktiske, kunstneriske og musiske aktiviteter. Det holistiske syn som bogen har på udvikling og læring, fremhæver en uadskillelig sammenhæng mellem hjerne, krop og omverden. I følge forfatteren danner kropslige erfaringer begreber, som er grundlag for den sproglige udvikling. Bogen er inddelt i tre hovedafsnit: omverden, hjerne og krop. Som introduktion til disse indledes bogen med tre temaer, som har til hensigt at fremhæve bogens helhedssyn. Det drejer sig om Hjernen på hovedet, Motorisk adfærd og Bevidst læring. Bogen indeholder illustrationer, tabeller og litteraturlister

Vurdering

Bogen har et højt fagligt niveau og kræver forudgående viden om læring. Bogens kapitler er korte og overskuelige og de tre temaer forrest i bogen giver et fint oprids af bogens forskning

Andre bøger om samme emne

 Hjernesmart pædagogik, Lad hjernen styre i skolen og Læringens biologi og undervisning der virker har alle fokus på læring og hvordan hjernen bliver påvirket