Lektørudtalelse

Forfatter: Louise Urban Andersen

Kort om bogen

Grundig biografi om konseilspræsident fra 1864, D. G. Monrad. Kan læses af alle med interesse for politisk historie i Danmark, især krigen 1864

Beskrivelse

Der lægges ud med beskrivelse af Danmarks udvikling frem til 1864, hvor Monrad har en stor andel i at Danmark lider det militære, moralske og politiske nederlag. Derefter springer biografien tilbage i tid og beskriver Monrads unge år samt de strømninger, der prægede tiden fra år 1800. Efterfølgende beskrives Monrads virke både som landsbypræst, kulturminister og ophav til junigrundloven 1849. Sluttelig beskrives, hvordan Monrad efter krigen i 1864 flygtede til New Zealand, og hvordan katastrofen tyngede ham. Han vender tilbage til Danmark omkring 1870 og indsættes i sit gamle bispeembede. Indeholder kilde- og litteraturliste samt personregister

Vurdering

Grundig biografi om konseilspræsident Monrad, der fik skylden for katastrofen i 1864. Han gik nærmest i glemmebogen, indtil efteråret 2014, hvor DR viste serien 1864. Afsnit 1. Just har lavet et grundigt stykke arbejde og kommer godt omkring Monrads personlighed og politiske virke

Andre bøger om samme emne

Der findes en enkelt decideret biografi om Monrad, nemlig Monrad. Den når dog ikke samme højder som Justs biografi, der er langt mere grundig