Lektørudtalelse

Forfatter: Jørgen Bartholdy

Kort om bogen

D. 31. oktober 1517 slog Martin Luther 95 teser, som rystede tidens mægtigste magter, op på en kirkedør i Tyskland. Men hvem var denne ukendte munk, som ændrede historien? Det er især teologer og kirkeligt interesserede, der vil læse denne introduktion til reformatoren

Beskrivelse

Støvring, der er cand. teol. og tidligere præst, fortæller historien om Luther ligefremt og kronologisk. Det er personen Luther, der er i centrum og vi får en fornemmelse af et menneske hvis virke var båret af arbejdsraseri, en frygtløs diskussionslyst og en grundlæggende munterhed. Derudover får vi også et indblik i tidens idehistorie med forskellige reformbevægelser, katolske modtræk og brydninger mellem verdslig og kirkelig magt. Der er nogle få noter, en litteraturliste og et persongalleri, som introducerer en del af reformationstidens hovedskikkelser

Vurdering

Der er tale om en god, nutidig introduktion til Luther, som ikke bringer nyt, og som heller ikke efterlader tvivl om forfatterens store beundring for personen. Luthers holdninger til jøder og muslimer og hans betydelige pragmatisme i enkelte sager tages også med uden, at de problematiseres voldsomt. En udmærket, men også lidt kedelig introduktion til Luthers liv og gerning

Andre bøger om samme emne

I 2015 kom Arendts Frihed som er en kortere, tematiseret introduktion til Luther