Lektørudtalelse

Forfatter: Thomas Ry Andersen

Kort om bogen

Gedigent og vigtigt historisk værk om Sønderjyllands besættelse den 9. april 1940 og om tiden der fulgte. Især til interesserede i Sønderjyllands historie og Danmarks besættelse

Beskrivelse

Den 9. april 1940 overrumplede de tyske tropper de danske grænsegendarmer, og værket giver en beskrivelse af kampene fra lokaliteterne langs grænsen og i Haderslev. De tyske tropper fik af hjemmetyskerne en begejstret modtagelse, og de lokale politikeres vigtigste rolle var herefter at sikre, at samarbejdspolitikken, som var vedtaget af den danske regering, blev ført ud i livet. Bl.a. pga. frygten for en grænserevision støttede langt størstedelen af sønderjyderne op om denne linje. I værket udfolder Søren Flott, der er uddannet journalist, herefter de afgørende holdninger og problemstillinger forbundet med besættelsen set fra fem forskellige hovedpersoner: Embedsmanden, officeren, hjemmetyskeren, politikeren og modstandsmanden, og han viser, hvilke konsekvenser krigen fik for disse samt, at modsætningerne ikke forsvandt, i tiden der fulgte

Vurdering

De fem perspektiver på historien viser på glimrende vis, at fronterne i Sønderjylland var trukket hårdere op end i resten af landet. Et interessant og yderst velfortalt og letlæst værk

Andre bøger om samme emne

Vi har bl.a. også Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945, men Flotts fremstilling er mere alment tilgængeligt

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2015