Lektørudtalelse

Forfatter: Hans Michelsen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen henvender sig til alle, der vil læse korte beretninger fra besættelsestiden

Beskrivelse

Gennem 220 øjenvidneskildringer fra besættelsen i Danmark tegnes et billede af tiden med størst vægt på dramatiske og spektakulære begivenheder. Der er i høj grad tale om beretninger, der er kendt fra litteraturen og kun et lille fåtal er ikke tidligere blevet publiceret. Beretningerne gengives kronologisk og der startes med tyskernes ankomst 9.april og sluttes med russernes bombardement af Nexø og Rønne den 7. maj 1945. Et lille emneregister giver dog læseren mulighed for at gå på tværs.Udgiveren er historiker

Sammenligning

I samme serie er bl.a. udsendt Øjenvidner til historien, 2008. I mange af bøgerne om besættelsestiden gengives øjenvidneberetninger i øvrigt som en del af fremstillingerne

Samlet konklusion

I denne største samling til dato af øjenvidneberetninger fra besættelsestiden gives der mange skildringer af dramatiske begivenheder, men stort set ingen af dagligdagen. Læseren ville være godt hjulpet med nogle fyldigere realkommentarer, som ville kunne perspektivere begivenhederne. Det er historier fra og ikke historien om besættelsestiden

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til bogudgave fra 2011