Lektørudtalelse

Forfatter: Lone Svanholm

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Bogen udkom i 1962 på Ungdommens Forlag under titlen Nille, men det har ikke været mig muligt at få denne udg. at se. Stedet og tidspunktet, Helsingør omkr. 1807, er kendt fra I bomberegnen.Denne gang er hovedpersonerne tvillingerne Per og Nille, der begge kommer i lære på »Det gamle Apotek«, henholdsvis- i apoteket og i husholdningen. På denne måde hører man om tidens velhavendeborgerliv, hvor tvillingerne trods meget arbejde mere og mere bliver optaget, om apoteket som delvis forretning og delvis raritetskabinet og om det brogede liv i gader og på havnen. Ensmuglerhistorie er nær ved at ødelægge Pers tilværelse på apoteket, og senere får krigstruslerne og den engelske flådes nærværelse apotekeren til at gribe galt og sende familien til København. MedPers og Nilles hjælp lykkes det at få besked hjem om alles sikkerhed. Her slutter historien lidt brat. B.H. er en meget god fortæller og har stor tidsfornemmelse, dragter, stuer, gadeliv og ikkemindst apoteket står levende forlæseren. Smuk omslagsill. af Thormor Kidde, der nok desværre ikke »sælger« bogen så godt, som den fortjener. Fra ca. 11 år

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1982