Lektørudtalelse

Forfatter: Marianne Majgaard Jensen

Vinter-eventyr udkom første gang i 1942 og indeholder flere fortællinger, der regnes som centrale i Karen Blixens forfatterskab, blandt andet "Sorg-Agre". Her finder man hele Blixens komplekse forståelse af skæbnen som noget helt uafvendeligt i tilværelsen, hvor erkendelsen af skæbnen er det, der giver mennesket mulighed for at komme overens med livet. "Alkmene" og "Heloïse" er to andre væsentlige fortællinger. Her er skæbnen også et centralt tema kombineret med hovedpersonernes manglende evne til at læse livet og handle ud fra det. Fælles for fortællingerne er, at de henlægger handlingen til fortiden. Alligevel er Vinter-eventyr nok det værk af Karen Blixen, som er nemmest tilgængeligt for os i dag. Sammenlignet med store dele af hendes øvrige forfatterskab er teksterne enklere komponeret og refererer til genkendelige myter og klassiske fortællinger. Derfor er samlingen et godt bud på, hvad man kan vælge til opgaveskrivende gymnasieelever, Blixen-begyndere og læsekredse. Vinter-eventyr er udkommet i mange udgaver, senest som tranebog i 6. udgave 1998. Jeg har ikke kunnet sammenligne med tidligere udgaver, så jeg må nøjes med at kommentere denne: Retskrivningen er tilrettet nuværende regler. Fin bagsidetekst med helt kortfattede oplysninger om forfatter og værk. Der er ikke yderligere tekstkommentarer. God forside med tegning i sepia-toner

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til bogudgave fra 2006