Lektørudtalelse

Forfatter: Per Månson

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Forfatteren, der i sit større fag- og skønlitterære forfatterskab før har beskæftiget sig med den historiske roman, følger denne gang Estlands nyere historie gennem en slægt fra ca. 1905-1958.Romanen bygger på kildestudier af især overgreb fra USSR og Nazityskland mod landet og dets befolkning. Det er en barsk beretning om vold og modvold, men også en engageret og spændende slægtsroman.Forfatteren tegner stærke portrætter og ikke mindst naturgengivelser, men det, at romanen har et meget politisk ærinde, sænker den litterære værdi, da det giver et næsten trivialagtigthelte/skurke-billede med megen patos og frådende had mod socialismen og dens medløbere. Det giver sig bl.a. udslag i meget intime - også på det seksuelle område - let genkendelige portrætter afdanske kommunister og fredsfolk. Et anstrøg af racisme og et meget nedgørende kvindesyn stiller sig - i hvert fald for mig - også i vejen for oplevelsen af denne i sit grundstof læseværdige bog.Titlen hentyder til, at ondskabenaltid har et ansigt - i denne bog først og fremmest Stalin og Hitler, der begge pryder omslaget

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1991