Biblioteket kommer

Biblioteket Kommer er et gratis tilbud til borgere, der bor i Gentofte Kommune og som på grund af alder, handicap eller langvarig sygdom ikke selv kan komme på biblioteket.

Hvilke materialer kan jeg få bragt ud?

Du kan få udbragt bøger med både almindelig og ekstra stor skrift, lydbøger på MP3, tidsskrifter, film, musik, m.m.

Vi kan udvælge materialer til dig efter dine ønsker og interesser. Ønsker du bestemte titler, forfattere m.m. er du altid velkommen til enten at ringe til os på tlf. 39 98 58 88 på hverdage mellem kl. 10.30-12 eller aflevere en skriftlig bestilling til medarbejderen fra Teknisk Service.

Hvornår kan jeg få materialerne bragt ud?

Hver 4. uge bliver materialerne bragt til din bopæl på en fast aftalt ugedag, onsdag, torsdag eller fredag mellem kl. 9.00 -13.00 af en medarbejder fra Teknisk Service

Sådan tilmelder du dig

Tilmeld dig over telefonen

Du kan tilmelde dig ved at ringe på tlf. 39 98 58 88 på hverdage mellem kl. 10.30-12.00

Ud over oplysning om cpr-nummer, navn, adresse og telefonnummer, vil du blive spurgt om, hvilke og hvor mange materialer du ønsker at få bragt ud.

Når vi har registreret dig som BK-låner, ringer vi til dig og aftaler, hvornår du kan få materialer bragt ud første gang.

Med den første materialeudbringning sender vi:

  • En indmeldelsesblanket, som du bedes underskrive og returnere til vores medarbejder. Med din underskrift giver du samtidig samtykke til, at biblioteket registrerer og gemmer oplysninger om, hvilke materialer du har haft. Dette for at sikre, at du ikke får de samme materialer flere gange.
     
  • En oversigt over de fastlagte udbringningsdatoer.

Du kan også downloade indmeldelsesblanketten som PDF, udfylde den og sende den til:

Biblioteket Kommer
Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns Alle 6
2900 Hellerup

Indmeldelsesblanketten kan også sendes på mail til bibliotek@gentofte.dk eller afleveres på biblioteket

Download indmeldelsesblanketten til Biblioteket Kommer

Når vi har modtaget tilmeldingen, ringer vi dig op og aftaler det videre forløb.