Litteraturens verden

Adgang
Adgang hjemmefra
Lit­te­ra­turens Verden giver en dybdegående krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie fra old­tid­en til moderne tid.

Litteraturens verden fokuserer på europæisk/vestlig litteratur, men behandler også litteratur fra Latinamerika, Afrika, Asien osv.

OBS: Litteraturens verden findes nu som en del af 'Historiens verden' universet. 

Du finder dybdegående generelle artikler om forskellige tiders litteraturhistorie. Herfra kan du udforske forskellige geografiske steder, og herfra er der igen en deling if.eks. prosa, digtning, drama, roman og epos.
Du vil opleve den samme struktur, hvor hver artikel opdeles i faner med relevante biografiske og leksikon opslag og kilder, hvis de er tilgængelige.

Tidsperioder

  • Oldtiden: Messopotamien, græsk litteratur romersk litterartur
  • Middelalderen: Persien/Indien, Norden
  • Renæssancen: Italiens, Engelsk, Iberisk, Fransk, Tysk, Nordisk
  • Oplysningstiden: Engelsk, Fransk, Tysk, Nordisk
  • Romantikken: Engelsk, Ameriaknsk, Romansk, Tysk, Slavisk, Nordisk
  • Moderne: Engelsk, Ameriaknsk, Romansk, Tysk, Slavisk, Nordisk
  • Postmoderne: Engelsk, Ameriaknsk, Romansk, Tysk, Slavisk, Nordisk