Hvordan taler man om klimaet med sine børn?

Miljø, natur og klimaforandringer optager mange børn. Biblioteket anbefaler en række nye børnebøger til 3-10-årige, der alle handler om at passe på naturen og giver tips til, hvordan du kan tale med dit barn om klimaet.

Hvordan taler jeg med mit barn om klimaet?

Mange børn bekymrer sig om klimaet og naturen. Her fire gode råd til, hvordan du som forælder kan snakke med dit barn om klimaforandringerne.

1. Vær et godt eksempel

Vis dit barn, hvordan man kan passe på naturen fra de er 3-4-år. Børns erfaringer fra de er små og op til 7-års alderen sidder fast, når de bliver ældre, og indtil da er de afhængige af, hvad de ser. De ser og efterligner, hvad vi som forældre gør, f.eks. når vi slukker for vandet og lyset eller sorterer affaldet.

2. Skån barnet og vær opmærksom

Skån dit barn, så længe det ikke selv spørger eller snakker om klimaet, og lad ikke førskolebørn se nyheder. Når dit barn starter i skolen, udvides dets verden. Vær derfor opmærksom på, hvad dit barn ser på de sociale medier, på internettet eller i tv. Snak om det, de har set, og se og undersøg det sammen.

3. Undgå skræmmekampagner og giv håb

Jo mindre børnene er, jo sværere er det for dem at forstå, og jo mere bange kan de blive. Tag dit barns bekymring alvorlig. Sig, at udviklingen går i den retning, men flyt fokus væk og forklar i stedet, at mange mennesker i verden allerede gør noget. Gør også selv noget sammen med dit barn, så dit barn føler, at det hjælper til.

4. Forklar simpelt og i børnehøjde

Forklar klimaudfordringerne helt ned i børnehøjde og i et meget enkelt og forståeligt sprog. Jo mere du kan passe på, at du ikke giver dit barn oplysninger, som det ikke kan gøre noget ved selv, jo bedre er det. Overvej, hvad dit barn egentligt gerne vil vide, og hvad det har behov for at vide.

Kilder
3 gode råd: Sådan fortæller du dit barn om klimaet, DR nyheder, 2018
7 råd: Sådan taler du med børn om klimaforandringerne, Unicef, 2019

Til børnehavebarnet

 

Til skolebarnet

 

Gør det selv sammen