Digital hjælp til studerende

13.03.20
Hvis du mangler vejledning eller materiale til opgaven, er der masser af digital hjælp at hente.

Spørg biblioteksvagten

Biblioteksvagten er bibliotekernes online spørgetjeneste, og den besvarer spørgsmål alle dage i hele perioden. Også i weekenden. Biblioteksvagten fokuserer på at finde tekster, artikler og kilder online, så er der noget, du mangler, så prøv at spørge.

Spørg Gentoftes bibliotekarer

Vi er her stadig! Du er meget velkommen til at skrive til voksenbibliotekarerne på hvo@gentofte.dk
Vi hjælper gerne med f.eks. at lede efter kilder eller svare på spørgsmål om litteraturlisten. 

Engelske fagbøger på Ebook Central

Gentofte Bibliotekerne abonnerer på databasen Ebook Central, som indeholder mere end 100.000 fagbøger. Find dem her og log ind med CPR + pinkode. Her findes bøger om virkelig mange emner og på et højt fagligt niveau. De kan både downloades og læses direkte på skærmen.

Masterfile Premier

Bibliotekets absolut største artikelbase, Masterfile Premier, har tekster helt tilbage fra 1894, så skal man bruge kilder er der gode muligheder her. Log ind med CPR + pinkode og vælg ‘Full text’.

Eksempel: Når du søger på dit emne, kan du let se i menuen til venstre, hvilket tidsrum du har fået artikler fra. Søger du f.eks. på spiritusforbuddet i USA (prohibition), får du både artikler/kildemateriale tilbage fra starten af 1920’erne, men også artikler fra i dag, der gennemgår emnet med nutidens briller.

Avisartikler

På bibliotekets hjemmeside genbib.dk findes en hel del avisartikler. Log ind med CPR + pinkode på hjemmesiden og vælg i søgefeltet kategorien 'Artikler'. Skriv samtidig søgeord i søgefeltet. F.eks.: Identitet, kvindekamp eller klima - afhængig af dit emne. Se også hvilke ord, der er sat på de fundne artikler. Andre søgeord kan give helt andre resultater. 

Med UNI-login kan du også søge avis- og tidsskriftartikler direkte via Infomedia. Husk at systemet som default er sat til at søge 30 dage tilbage, så ret i tidsperioden, hvis du vil søge længere tilbage. Infomedias arkiv for de store landsdækkende dagblade går tilbage til ca 1990.


De mange digitale tilbud: et overblik 

På siden Ekurser.nu findes små introfilm om de fleste af bibliotekets digitale tilbud. De bedste film for studerende er samlet i en oversigt. Se om der er noget, du kan bruge.

Særligt for studerende på ungdomsuddannelser:

Der er fri adgang til iBøger® under karantænen

Gyldendal Gymnasium, Dansklærerforeningens Forlag, Forlaget Columbus og Systime giver alle landets ungdomsuddannelser fri adgang til alle iBøger® i karantæneperioden. Har din uddannelse tilmeldt sig denne ordning kan du blot søge bøgerne frem via nettet eller de enkelte forlag og logge ind med uni-login.

Brug bibliotekets digitale studieportal

Biblioteket har en masse digitale studietilbud til dig, der skal skrive opgave på gymnasiet eller universitet. Du finder værktøjer og studiehjælp inden for alle fag - og du kan tilgå det hele hjemmefra, hvis du er logget ind med dit bibliotekslogin og bor i Gentofte Kommune.

Under de forskellige digitale databaser finder du vejledning til, hvordan du skal bruge dem - både via tekst og videoer.


Seismo

Det nye danske ungemedie, Seismo, der med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen siden december 2019, dagligt har skrevet og indtalt letlæste nyhedsartikler målrettet unge fra ca. 14 år åbner i en periode ekstraordinært op for adgang til indholdet på Seismo.dk. Adgang kræver normalt et institutionsabonnement. UNI-login er understøttet.

“Da Seismo på nuværende tidspunkt er det eneste medie der dagligt bringer nyheder målrettet unge, føler vi os forpligtet til at bistå med gratis adgang." Siger direktør John Præstegaard. "Det vil glæde os, hvis lærerne kan inddrage vores artikler i deres virtuelle undervisning, så landets unge kan få en varieret undervisning som ovenikøbet er fuldt aktuel, for det der sker i vores samfund."