Martin Luther - frihedshelt eller tyran

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 20:30
Pris
Gratis
Lokalitet
Danmark
Foredrag

Martin Luther: frihedshelt eller tyran?

19.09.17
I anledning af 500 året for Reformationen holder historiker Henning Tjørnehøj foredrag om den politiske Martin Luthers samfundssyn.

Det siges at Martin Luther den 31. oktober 1517 slog sine 95 teser op på døren til Wittenberg Slotskirke. Dette blev begyndelsen på Reformationen, som førte til at den kristne tro i en protestantisk udgave blev løftet fri af pavekirkens kontrol. Luthers holdning til frihed begrænsede sig dog alene til det religiøse. Politisk set var han ikke en reformator og forsøgte i stedet at bremse de lavere stænders krav om politiske og økonomiske reformer. Tjørnehøj fremlægger betydningen af Luthers tanker om det europæiske demokratis udvikling, og taler om Luthers stadige indflydelse på dagens danske politik.

Gratis.