Har du stadig brug for din reservation?

Sletter du de reservationer, der ikke længere er aktuelle for dig, hjælper du den næste i rækken.

Måske har du reservationer på titler, du ikke længere har brug for. Måske har du allerede lånt titlerne på eReolen.dk.

Du kan se dine reservationer, når du logger ind på på hjemmesiden eller via vores app ’Biblioteket’.

Det vil være os en stor hjælp med genåbningen af bibliotekerne. TAK!

Hvordan sletter jeg en reservation på hjemmesiden?

  • Log ind og klik på “Min konto”
  • Klik på “Reserveringer i kø”
  • Klik på “Marker reservation”
  • Klik på “Slet valgte reservationer”

Hvordan sletter jeg en reservation i app'en 'Biblioteket'?

  • Hent app’en “Biblioteket”
  • Log ind med cpr-nummer og pinkode og vælg kommune
  • Tryk på dit navn og vælg "Reservationer"
  • Tryk på en titel
  • Tryk på "Fjern din reservation"