Kildekritik er et værn mod manipulation

01.04.22
Styrket kildekritik er nødvendig i et mediebillede, som præges af mange og manipulerede informationer. Medierådet har samlet artikler, videoer og undervisningsmaterialer om emnet.

"Alle eksponeres lige nu for krigsberetninger i en grad, vi sjældent har set før, og især børn og unge kan opleve billeder og reportager fra krigen som voldsomme. I disse tider har børn derfor ekstra brug for nærværende voksne, som spørger, lytter og hjælper dem, så de ikke bliver skræmt. Det er også enormt vigtigt, at de sociale medier, som børn bruger, modererer og beskytter børn mod skadeligt indhold," siger Stine Liv Johansen, formand for Medierådet for Børn og Unge.

Mængden af informationer online er massiv, og manipulerede og falske informationer er en del af det. For at kunne gennemskue informationer skal man være kildekritisk. Derfor samarbejder Medierådet for Børn og Unge med faktatjekmediet Tjek Det og andre om at sætte fokus på børn og unges mulighed for at udøve kildekritik.

Bestyrelsesformand for TjekDet, Lisbeth Knudsen siger:
"I en krig er sandheden altid det første offer. En stor mængde delinger af udokumenterede billeder, videoer og historier og brugen af bevidst desinformation og manipulation er en del af Ukraine-krigens realitet. Kampen om den offentlige mening og menneskers følelsesmæssige reaktioner på krigen er vigtige sideeffekter af de hårde våben.
Som faktatjekmedie har vi en vigtig opgave. Vi arbejder for at kvalificere den offentlige nyhedsstrøm og debat om krigen og sikre at den foregår på et oplyst grundlag. Og vi gør det i et tæt samarbejde med faktatjek-kolleger rundt omkring i verden. Med ny teknologi er det muligt at lave falske videoer med manipuleret lyd og billede (såkaldte deepfakes), som ser ægte ud. Det stiller nye krav til mediebrugerne, der skal lære at gennemskue manipulationen. Derfor er det vigtigt at skærpe den kritiske sans og øge indsatsen med kildekritik og faktatjek."

Stine Liv Johansen tilføjer:
"Unge skal være kildekritiske og kunne afkode de mange informationer, de ser online. Enhver kan konstruere sin udgave af sandheden og sætte påstande i omløb på nettet i dag. Kildekritik handler derfor om at forstå virkemidler, pålidelighed, afsenderens motiv, konteksten og mekanismerne bag informationens udbredelse. I den massive strøm af informationer kan det virke umuligt at afkode, hvis man ikke har redskaberne til det. Det er noget, man skal lære."

Sæt fokus på kildekritik

Medierådet og Filmcentralen har samlet materialer om misinformation og kildekritik. Du kan se videoer og lytte til podcasts og læse faktatjekkede informationer om Ukraine-krigen.
Er du lærer eller pædagog, kan du også finde undervisningsmaterialer til udskolingen.

Se materialerne her

Materialer